Hasil Investasi Reksa Dana Saham (23/2)

Oleh :
 • Font:
 • Ukuran Font: - +
 • TEMPO/Eko Siswono Toyudho

  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

  TEMPO.CO, Jakarta -
  Reksa Dana Saham (23/2/2016)
  Reksa DanaNilaiHasil Investasi
   Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
  Aberdeen Indonesia Equity Fund1.603,25 (1,38)4,01 (19,94)(21,53)
  Archipelago Equity Growth1.282,25 (1,91)8,35 (14,78)(16,47)
  Ashmore Dana Ekuitas Nusantara1.204,42 (1,47)3,61 (10,65)(12,42)
  Ashmore Dana Progresif Nusantara1.261,82 (1,70)2,98 (15,61)(17,28)
  Ashmore Dana USD Equity Nusantara0,9393 (1,12)6,75 0,00 0,00
  AXA Maestrosaham1.101,82 (1,39)3,56 (11,78)(15,24)
  Bahana Dana Prima13.309,45 (1,31)3,01 (14,82)(17,34)
  Bahana Icon Syariah892,95 (1,31)3,03 (11,13)(13,74)
  Batavia Dana Saham48.433,42 (1,38)3,98 (12,89)(14,60)
  Batavia Dana Saham Optimal2.363,51 (1,36)3,73 (15,91)(19,23)
  Batavia Dana Saham Syariah1.721,06 (1,43)4,26 (15,96)(17,62)
  BNI-AM Dana Berkembang2.158,29 (1,32)3,73 (17,37)(18,18)
  BNP Paribas  Infrastruktur Plus2.469,34 (1,45)1,25 (23,30)(25,75)
  BNP Paribas Astro0,8448 (0,82)7,52 (16,28)(19,53)
  BNP Paribas Cakra Syariah USD0,9994 (0,06)0,00 0,00 0,00
  BNP Paribas Ekuitas16.666,87 (1,26)3,38 (12,31)(15,72)
  BNP Paribas Inspira1.260,24 (1,42)3,41 (11,92)(15,37)
  BNP Paribas Maxi Saham1.648,58 (1,26)3,58 (10,37)(13,02)
  BNP Paribas Pesona23.351,78 (1,35)3,57 (11,21)(14,04)
  BNP Paribas Pesona Syariah2.177,59 (1,64)3,08 (17,39)(19,83)
  BNP Paribas Solaris1.772,96 (1,50)2,50 (23,29)(26,30)
  BNP Paribas Star1.264,93 (1,22)2,38 (15,09)(19,21)
  CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund840,63 (1,61)3,80 (21,99)(21,99)
  Cipta Syariah Equity1.952,05 (1,36)5,58 (12,95)(15,51)
  Dana Ekuitas Andalan4.101,75 (1,28)2,53 (11,82)(22,20)
  Dana Ekuitas Prima4.107,42 (1,35)2,42 (14,49)(16,59)
  Dana Pratama Ekuitas8.203,40 (1,66)1,98 (13,55)(14,84)
  Danareksa Mawar8.113,17 (1,30)4,66 (10,59)(11,92)
  Danareksa Mawar Ekuitas Plus907,15 (1,43)4,22 0,00 0,00
  Danareksa Mawar Fokus101.315,56 (1,24)3,55 (18,32)(20,77)
  Danareksa Mawar Komoditas 10662,39 (1,33)4,41 (11,07)(13,74)
  Danareksa Mawar Konsumer 101.600,07 (1,31)4,71 (7,73)(10,50)
  Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis1.131,62 (1,53)3,73 (12,22)(13,96)
  Danareksa Syariah Saham892,53 (1,40)3,84 (16,15)(19,41)
  First State Dividend Yield Fund3.972,76 (1,22)3,52 (11,17)(14,65)
  First State Indoequity High Conviction Fund1.101,69 (1,24)2,92 (13,82)(17,20)
  First State Indoequity Opportunities Fund - USD0,8456 (0,87)7,51 (17,49)(20,72)
  First State IndoEquity Peka Fund1.617,15 (1,39)4,04 (12,48)(15,92)
  First State Indoequity Sectoral Fund4.992,62 (1,37)4,24 (13,95)(17,33)
  First State Indoequity Value Select Fund1.317,26 (1,53)1,87 (21,68)(24,76)
  GAP Equity Focus Fund941,34 (0,25)1,73 0,00 0,00
  GAP Equity Fund1.178,48 (1,16)3,57 (15,72)(18,20)
  GAP Value Fund1.004,23 (0,93)2,35 (20,80)(23,13)
  HPAM Syariah Ekuitas883,87 (1,58)3,96 (15,59)(15,59)
  HPAM Ultima Ekuitas I1.848,05 (1,09)1,90 (8,06)(8,06)
  I AM Equity Fund  878,54 (0,51)6,26 (21,82)(22,99)
  Lautandhana Equity1.562,67 (1,49)3,73 (17,24)(18,47)
  Lautandhana Equity Plus973,43 (1,19)2,00 0,00 0,00
  Lautandhana Equity Progresif977,69 (1,32)4,84 (6,26)(7,65)
  Lautandhana Saham Lestari986,25 (1,25)3,51 0,00 0,00
  Lautandhana Saham Mahadi1.103,04 (1,25)2,94 0,00 0,00
  Lautandhana Saham Syariah941,19 (1,13)3,93 (18,58)(19,78)
  Lautandhana Value Fund1.092,60 (1,05)2,30 0,00 0,00
  Mandiri Asa Sejahtera758,37 (2,13)2,01 (28,33)(35,15)
  Mandiri Dynamic Equity850,26 (2,16)0,26 (29,32)(30,72)
  Mandiri Investa Atraktif3.825,99 (1,50)3,06 (14,78)(15,74)
  Mandiri Investa Atraktif Syariah1.150,31 (2,33)3,64 (17,15)(18,99)
  Mandiri Investa Ekuitas Syariah1.064,35 (1,55)4,46 (18,64)(20,25)
  Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus1.157,58 (1,24)4,08 (9,15)(10,95)
  Mandiri Investa Equity Dynamo Factor1.121,74 (1,44)3,97 (15,17)(17,66)
  Mandiri Investa Equity Movement961,08 (1,39)4,09 (17,52)(19,15)
  Mandiri Investa UGM2.252,75 (1,42)6,42 (10,81)(12,79)
  Mandiri Saham Ataraktif1.174,54 (1,43)3,60 (13,08)(14,81)
  Manulife Dana Saham10.456,92 (1,39)3,62 (15,79)(19,09)
  Manulife Dana Saham Utama1.054,24 (1,47)4,39 0,00 0,00
  Manulife Greater Indonesia Fund0,9638 (0,84)7,93 (19,10)(22,28)
  Manulife Institutional Equity Fund1.076,12 (1,39)4,46 (16,09)(19,38)
  Manulife Saham Andalan1.651,49 (1,40)4,40 (17,55)(18,57)
  Manulife Saham SMC Plus727,06 (2,11)3,91 (26,06)(28,96)
  Manulife Saham Strategi Unggulan888,24 (1,55)3,93 (17,84)(21,82)
  Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS1,0078 (0,33)0,00 0,00 0,00
  Manulife Syariah Sektoral Amanah3.359,74 (1,49)4,40 (15,20)(16,47)
  Maybank GMT Dana Ekuitas2.974,82 (1,20)2,80 (12,10)(12,10)
  Mega Asset Maxima831,75 (1,67)1,31 (19,39)(23,30)
  MNC Dana Ekuitas3.307,36 (1,01)2,18 (11,45)(11,45)
  MNC Dana Syariah Ekuitas920,55 (1,56)3,56 (15,20)(15,20)
  Nikko Indonesia Equity Fund  1.182,14 (1,18)2,41 (11,29)(14,77)
  Nikko Saham Pembangunan Indonesia999,97 0,00 0,00 0,00 0,00
  OSK Prime Equity Fund1.109,84 (1,41)2,37 (12,48)(15,91)
  OSO Syariah Equity Fund896,10 (1,44)3,58 (18,00)(18,00)
  Panin Dana Maksima62.448,80 (1,18)3,21 (17,58)(19,21)
  Panin Dana Prima2.830,51 (1,47)2,19 (19,36)(23,24)
  Panin Dana Syariah Saham1.025,04 (1,07)3,67 (17,98)(19,61)
  Panin Dana Teladan1.014,37 (1,02)5,31 0,00 0,00
  Panin Dana Ultima  996,39 (1,38)1,80 (12,30)(16,10)
  PG Saham Dinamis1.061,42 (1,34)2,36 0,00 0,00
  Pinnacle Strategic Equity Fund1.026,01 (1,86)5,72 0,00 0,00
  PNM Ekuitas Syariah1.245,29 (1,64)5,05 (26,53)(26,53)
  PNM Saham Agresif751,47 (1,87)2,32 (21,21)(24,65)
  Pratama Dana Investasi Saham802,70 (1,84)1,83 (12,38)(12,38)
  Pratama Dana Prestasi Saham1.017,92 (1,85)1,50 0,00 0,00
  Pratama Dana Prima Saham767,24 (1,80)1,79 (17,07)(17,07)
  Pratama Saham5.242,57 (1,83)1,97 (16,81)(18,46)
  Prospera Bijak746,16 (0,79)4,39 (6,55)(10,22)
  Prospera Dana Berkembang960,28 (0,30)1,02 0,00 0,00
  RD  AXA Citradinamis4.367,66 (1,36)3,29 (12,98)(14,05)
  RD Avrist Equity - 'Amar Syariah874,91 (1,65)3,02 (20,33)(21,90)
  RD Avrist Equity - Cross Sectoral706,54 (1,31)2,95 (19,03)(20,63)
  RD CIMB-Principal Equity Aggressive2.891,69 (1,57)3,43 (19,94)(21,71)
  RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY1.382,45 (1,55)4,22 (23,18)(23,18)
  RD Cipta Beta Equity820,94 (1,45)3,16 (17,39)(17,39)
  RD Cipta GTWS Equity912,22 (1,11)5,49 0,00 0,00
  RD Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis998,97 0,07 0,32 (16,45)(20,91)
  RD EMCO Growth Fund1.026,57 (1,51)4,55 (19,98)(19,98)
  RD EMCO Mantap5.413,74 (1,50)1,73 (20,79)(22,73)
  RD Grow-2-Prospera2.407,72 (0,63)3,12 (7,36)(11,01)
  RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis956,78 (2,14)1,79 (31,69)(33,04)
  RD Maybank Syariah Equity Fund1.043,68 (1,24)4,78 0,00 0,00
  RD Mega Asset Greater Infrastructure1.142,29 (1,53)1,56 (18,12)(22,10)
  RD Mega Dana Capital Growth923,83 (2,19)3,95 (11,99)(16,26)
  RD Millenium Berkembang802,80 1,36 (1,23)(20,02)(20,02)
  RD Millenium Equity2.548,54 0,89 (0,11)(16,70)(16,70)
  RD Narada Saham Indonesia1.076,38 (0,90)3,21 (12,61)(15,18)
  RD Pratama Dana Dinamis Saham912,22 (1,79)1,93 0,00 0,00
  RD Pratama Dana Maksimum Saham837,59 (1,79)2,14 0,00 0,00
  RD Pratama Equity1.983,60 (1,77)2,00 (15,28)(16,54)
  RD Pratama Investa Mandiri Saham734,18 (1,56)2,14 0,00 0,00
  RD Premier Ekuitas Makro Plus1.003,78 (1,19)2,31 (15,33)(17,01)
  RD Quant Investa Saham838,82 (1,59)0,66 (17,51)(17,51)
  RD RHB OSK Alpha Sector Rotation1.415,10 (1,38)2,08 (12,21)(15,65)
  Rd Saham Eastspring Investment Alpha Navigator1.122,09 (1,23)3,51 (21,46)(23,39)
  RD Simas Saham Unggulan1.219,48 (1,49)3,12 (18,87)(18,87)
  RD Sucorinvest Sharia Equity Fund933,80 (1,84)2,06 0,00 0,00
  RD Trimegah Bhakti Bangsa1.042,37 (1,59)4,49 0,00 0,00
  Reksa Dana Cipta Prima1.086,41 (1,37)6,22 0,00 0,00
  Reksa Dana Phillip Prime Equity810,50 0,10 0,82 0,00 0,00
  Reksa Dana Pratama Dana Optimum Saham829,13 (1,48)2,95 0,00 0,00
  Reksa Dana Simas Saham Bertumbuh1.033,10 (1,30)3,76 0,00 0,00
  Reksadana AAA Enhanced Strategy Fund998,30 (1,18)3,45 (17,22)(19,68)
  Reksadana Bahana Primavera 99969,98 (1,22)2,14 (11,92)(12,80)
  Reksadana Bahana Trailblazer Fund854,28 (1,07)3,55 (18,60)(21,41)
  Reksadana CIMB Principal Smart Equity Fund908,60 (1,45)4,58 (12,00)(15,45)
  Reksadana Eastspring Investments Value Discovery965,63 (1,72)3,50 (19,90)(23,78)
  Reksadana Pratama Syariah874,86 (2,07)1,58 (17,61)(19,24)
  Reksadana Prospera  BUMN Growth Fund963,63 (0,73)2,52 0,00 0,00
  Reliance Dana Saham981,70 (1,71)(1,82)0,00 0,00
  Rencana Cerdas12.316,16 (1,12)5,76 (9,36)(12,03)
  Sam Indonesian Equty Fund1.746,15 (1,40)4,38 (22,12)(22,89)
  Sam Sharia Equity Fund1.066,27 (2,58)2,17 (26,99)(26,99)
  Schroder 90 Plus Equity Fund1.757,85 (0,95)3,54 (9,79)(9,79)
  Schroder Dana Istimewa6.149,08 (1,16)2,88 (14,49)(15,34)
  Schroder Dana Prestasi31.543,55 (1,19)3,74 (9,66)(11,67)
  Schroder Dana Prestasi Dinamis1.314,66 (1,47)3,90 (12,47)(12,47)
  Schroder Dana Prestasi Plus26.597,74 (0,97)3,55 (7,61)(9,88)
  Schroder Dana Prestasi Prima1.043,66 (1,15)4,06 0,00 0,00
  Schroder Global Syariah Equity Fund1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
  Schroder Indo Equity Fund2.028,40 (1,12)4,10 (11,51)(19,94)
  Simas Danamas Saham1.491,43 (1,51)2,37 (19,11)(19,11)
  Sucorinvest Equity Fund977,99 (1,06)0,47 (16,48)(18,13)
  Sucorinvest Saham Dinamis785,39 (1,71)4,77 0,00 0,00
  Sucorinvest Syariah Saham Dinamis1.011,27 (0,89)(1,54)0,00 0,00
  Syailendra Equity Opportunity Fund2.878,99 (1,37)3,28 (20,24)(22,61)
  TRAM ASA Equity979,35 (1,49)2,46 (21,49)(23,06)
  TRAM Consumption Plus1.375,26 (1,37)5,01 (12,86)(16,28)
  TRAM Infrastructure Plus1.053,11 (1,44)0,29 (24,77)(27,72)
  TRIM Kapital7.971,17 (1,26)2,77 (18,32)(21,14)
  TRIM Kapital Plus2.562,09 (1,21)1,01 (28,16)(30,63)
  TRIM Syariah Saham1.490,16 (1,31)5,62 (15,09)(15,09)

   

   

  Lihat Juga  Selengkapnya
  Grafis

  Berjemur dan Dampak Positifnya Bagi Mata

  Mata merupakan jendela dunia. Penggunaan gawai yang berlebihan bisa berbahaya. Oleh karena itu kita harus merawatnya dengan memperhatikan banyak hal.