Hasil Investasi Reksa Dana Saham (24/3)  

Oleh :
 • Font:
 • Ukuran Font: - +
 • TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

  TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

  TEMPO.CO, Jakarta -
  Reksa Dana Saham (24/3/2016)
  Reksa DanaNilaiHasil Investasi
   Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
  Aberdeen Indonesia Equity Fund1.655,19 (0,51)3,24 (17,49)(19,12)
  Archipelago Equity Growth1.350,36 (0,11)5,31 (8,35)(10,17)
  Ashmore Dana Ekuitas Nusantara1.252,58 (0,46)4,00 (6,79)(8,63)
  Ashmore Dana Progresif Nusantara1.343,76 (0,30)6,49 (8,99)(10,79)
  Ashmore Dana USD Equity Nusantara0,9877 (1,05)5,15 0,00 0,00
  AXA Maestrosaham1.142,93 (0,60)3,73 (9,06)(12,63)
  Bahana Dana Prima13.836,21 (0,60)3,96 (9,71)(12,38)
  Bahana Icon Syariah928,99 (0,50)4,04 (6,20)(8,96)
  Batavia Dana Saham50.164,88 (0,54)3,57 (8,23)(10,04)
  Batavia Dana Saham Optimal2.455,34 (0,58)3,89 (10,70)(14,22)
  Batavia Dana Saham Syariah1.791,61 (0,51)4,10 (10,35)(12,12)
  BNI-AM Dana Berkembang2.254,94 (0,49)4,48 (10,58)(11,46)
  BNP Paribas  Infrastruktur Plus2.636,37 (0,68)6,76 (17,89)(20,50)
  BNP Paribas Astro0,8776 (1,05)3,88 (11,53)(14,97)
  BNP Paribas Cakra Syariah USD0,9968 (0,38)(0,26)0,00 0,00
  BNP Paribas Ekuitas17.169,19 (0,41)3,01 (9,32)(12,84)
  BNP Paribas Inspira1.309,87 (0,62)3,94 (8,96)(12,53)
  BNP Paribas Maxi Saham1.719,31 (0,52)4,29 (6,28)(9,05)
  BNP Paribas Pesona24.290,41 (0,50)4,02 (7,62)(10,56)
  BNP Paribas Pesona Syariah2.333,75 (0,51)7,17 (10,19)(12,84)
  BNP Paribas Solaris1.891,33 (0,74)6,68 (16,92)(20,18)
  BNP Paribas Star1.300,84 (0,60)2,84 (12,88)(17,11)
  CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund864,22 (0,51)2,81 (17,59)(17,59)
  Cipta Syariah Equity2.058,15 (0,56)5,44 (7,76)(10,47)
  Dana Ekuitas Andalan4.260,89 (0,63)3,88 (7,99)(18,81)
  Dana Ekuitas Prima4.286,48 (0,54)4,36 (9,62)(11,84)
  Dana Pratama Ekuitas8.708,99 (0,56)6,16 (7,92)(9,30)
  Danareksa Mawar8.374,38 (0,62)3,22 (8,25)(9,61)
  Danareksa Mawar Ekuitas Plus936,36 (0,59)3,22 0,00 0,00
  Danareksa Mawar Fokus101.357,70 (0,83)3,20 (13,98)(16,56)
  Danareksa Mawar Komoditas 10686,04 (0,63)3,57 (7,99)(10,75)
  Danareksa Mawar Konsumer 101.647,13 (0,54)2,94 (4,98)(7,83)
  Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis1.170,67 (0,68)3,45 (8,41)(10,23)
  Danareksa Syariah Saham932,80 (0,61)4,51 (10,87)(14,33)
  First State Dividend Yield Fund4.119,44 (0,53)3,69 (7,13)(10,77)
  First State Indoequity High Conviction Fund1.139,09 (0,46)3,39 (8,66)(12,24)
  First State Indoequity Opportunities Fund - USD0,8861 (1,27)4,79 (11,98)(15,43)
  First State IndoEquity Peka Fund1.671,93 (0,67)3,39 (8,81)(12,39)
  First State Indoequity Sectoral Fund5.174,66 (0,54)3,65 (10,05)(13,58)
  First State Indoequity Value Select Fund1.391,87 (1,00)5,66 (14,61)(17,96)
  GAP Equity Focus Fund960,39 (1,56)2,02 0,00 0,00
  GAP Equity Fund1.206,66 (0,72)2,39 0,00 0,00
  GAP Value Fund1.030,84 (1,08)2,65 0,00 0,00
  HPAM Syariah Ekuitas (23/3)922,36 0,00 2,71 (11,94)(11,94)
  HPAM Ultima Ekuitas I (23/3)1.897,00 0,00 1,53 (6,22)(6,22)
  I AM Equity Fund  937,08 (0,87)6,66 (14,90)(16,16)
  Lautandhana Equity1.645,03 (0,63)5,27 (12,29)(13,59)
  Lautandhana Equity Plus1.000,75 (0,32)2,81 0,00 0,00
  Lautandhana Equity Progresif1.032,32 (0,54)5,59 (1,07)(2,54)
  Lautandhana Saham Lestari1.030,29 (0,53)4,47 0,00 0,00
  Lautandhana Saham Mahadi1.172,51 (0,68)6,30 0,00 0,00
  Lautandhana Saham Syariah980,48 (0,65)4,18 (13,82)(15,10)
  Lautandhana Value Fund1.147,37 (0,30)5,01 0,00 0,00
  Mandiri Asa Sejahtera806,02 (0,63)6,28 (21,49)(28,97)
  Mandiri Dynamic Equity902,44 (0,47)6,14 (22,66)(24,19)
  Mandiri Investa Atraktif3.963,16 (0,71)3,59 (11,44)(12,43)
  Mandiri Investa Atraktif Syariah1.215,21 (0,54)5,64 (10,98)(12,96)
  Mandiri Investa Ekuitas Syariah1.121,20 (0,61)5,34 (12,76)(14,49)
  Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus1.183,73 (0,57)2,26 (8,04)(9,86)
  Mandiri Investa Equity Dynamo Factor1.153,17 (0,64)2,80 (11,42)(14,02)
  Mandiri Investa Equity Movement988,96 (0,63)2,90 (13,12)(14,84)
  Mandiri Investa UGM2.314,94 (0,66)2,76 (8,12)(10,16)
  Mandiri Saham Ataraktif1.219,93 (0,62)3,86 (9,61)(11,40)
  Manulife Dana Saham10.913,11 (0,65)4,36 (12,09)(15,54)
  Manulife Dana Saham Utama1.100,48 (0,74)4,39 0,00 0,00
  Manulife Greater Indonesia Fund1,0278 (1,41)6,64 (12,33)(15,77)
  Manulife Institutional Equity Fund1.138,71 (0,75)5,82 (10,63)(14,14)
  Manulife Saham Andalan1.749,99 (0,73)5,96 (11,95)(13,03)
  Manulife Saham SMC Plus794,21 (0,80)9,24 (17,29)(20,54)
  Manulife Saham Strategi Unggulan935,00 (0,28)5,26 (11,81)(16,09)
  Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS1,0762 (0,74)6,79 0,00 0,00
  Manulife Syariah Sektoral Amanah3.561,36 (0,67)6,00 (8,38)(9,75)
  Maybank GMT Dana Ekuitas3.069,98 (0,51)3,20 (8,89)(8,89)
  Mega Asset Maxima888,14 (0,42)6,78 (12,28)(16,54)
  MNC Dana Ekuitas (23/3)3.514,24 0,00 5,18 (9,08)(9,08)
  MNC Dana Syariah Ekuitas (23/3)974,62 0,00 4,22 (7,66)(7,66)
  Nikko Indonesia Equity Fund  1.231,39 (0,60)4,17 (8,77)(12,34)
  Nikko Saham Pembangunan Indonesia1.000,09 0,00 0,01 0,00 0,00
  OSK Prime Equity Fund1.173,36 (0,41)5,72 (7,76)(11,38)
  OSO Syariah Equity Fund935,73 (0,54)4,42 (12,61)(12,61)
  Panin Dana Maksima66.166,21 (0,67)5,95 (12,33)(14,06)
  Panin Dana Prima2.974,84 (0,31)5,10 (14,00)(18,13)
  Panin Dana Syariah Saham1.092,69 (0,23)6,60 (10,02)(11,80)
  Panin Dana Teladan1.045,34 (0,62)3,05 0,00 0,00
  Panin Dana Ultima  1.032,99 (0,45)3,67 (8,02)(12,00)
  PG Saham Dinamis1.155,20 (0,69)8,84 0,00 0,00
  Pinnacle Strategic Equity Fund1.080,32 (1,00)5,29 0,00 0,00
  PNM Ekuitas Syariah1.321,08 (0,84)6,09 (20,34)(20,34)
  PNM Saham Agresif810,61 (0,88)7,87 (12,17)(16,01)
  Pratama Dana Investasi Saham (23/3)871,44 0,00 6,57 (4,32)(4,32)
  Pratama Dana Prestasi Saham (23/3)1.103,38 0,00 6,39 0,00 0,00
  Pratama Dana Prima Saham (23/3)828,19 0,00 6,01 (9,58)(9,58)
  Pratama Saham5.638,95 (0,63)7,56 (10,01)(11,79)
  Prospera Bijak769,00 (0,54)3,06 (4,46)(8,21)
  Prospera Dana Berkembang981,24 (1,46)2,18 0,00 0,00
  RD  AXA Citradinamis4.517,24 (0,57)3,42 (10,42)(11,53)
  RD Avrist Equity - 'Amar Syariah918,32 (0,56)4,96 (12,38)(14,11)
  RD Avrist Equity - Cross Sectoral734,94 (0,53)4,02 (13,00)(14,72)
  RD CIMB-Principal Equity Aggressive3.001,12 (0,44)3,78 (14,58)(16,48)
  RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY1.427,85 (0,55)3,28 (17,60)(17,60)
  RD Cipta Beta Equity847,09 (0,68)3,19 (14,88)(14,88)
  RD Cipta GTWS Equity956,65 (0,45)4,87 (4,24)(4,24)
  RD Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis996,67 (1,38)(0,23)(15,66)(20,16)
  RD EMCO Growth Fund1.139,86 (0,48)11,04 (10,96)(10,96)
  RD EMCO Mantap5.692,54 0,12 5,15 (14,95)(17,04)
  RD Grow-2-Prospera2.561,57 (0,29)6,39 (1,73)(5,60)
  RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis1.018,08 (0,66)6,41 (24,55)(26,04)
  RD Maybank Syariah Equity Fund1.089,76 (0,35)4,42 0,00 0,00
  RD Mega Asset Greater Infrastructure1.191,28 (0,43)4,29 (13,55)(17,75)
  RD Mega Dana Capital Growth976,84 (0,75)5,74 (3,65)(8,32)
  RD Millenium Berkembang798,56 (1,42)(0,53)(21,53)(21,53)
  RD Millenium Equity2.562,01 (1,45)0,53 (16,92)(16,92)
  RD Narada Saham Indonesia1.099,21 (0,55)2,12 (10,38)(13,01)
  RD Pratama Dana Dinamis Saham981,04 (0,62)7,54 0,00 0,00
  RD Pratama Dana Maksimum Saham899,21 (0,63)7,36 0,00 0,00
  RD Pratama Equity2.132,60 (0,60)7,51 (8,36)(9,72)
  RD Pratama Investa Mandiri Saham788,85 (0,68)7,45 (34,15)(35,46)
  RD Premier Ekuitas Makro Plus1.042,29 (0,80)3,84 (12,07)(13,81)
  RD Quant Investa Saham883,56 (0,36)5,33 (11,39)(11,39)
  RD RHB OSK Alpha Sector Rotation1.492,88 (0,40)5,50 (7,73)(11,35)
  Rd Saham Eastspring Investment Alpha Navigator1.168,79 (0,80)4,16 (17,15)(19,18)
  RD Simas Saham Unggulan1.311,88 (1,03)7,58 (10,54)(10,54)
  RD Sucorinvest Sharia Equity Fund997,66 (0,69)6,84 0,00 0,00
  RD Trimegah Bhakti Bangsa1.080,19 (0,56)3,63 0,00 0,00
  Reksa Dana Cipta Prima1.144,22 (0,50)5,32 0,00 0,00
  Reksa Dana Phillip Prime Equity802,98 (1,46)(0,93)0,00 0,00
  Reksa Dana Pratama Dana Optimum Saham862,29 (0,63)4,00 (12,17)(13,91)
  Reksa Dana Simas Saham Bertumbuh1.078,86 (0,56)4,43 0,00 0,00
  Reksadana AAA Enhanced Strategy Fund1.062,97 (0,57)6,48 (11,51)(14,14)
  Reksadana Bahana Primavera 991.005,31 (0,56)3,64 (7,60)(8,53)
  Reksadana Bahana Trailblazer Fund891,20 (0,46)4,32 (13,17)(16,16)
  Reksadana CIMB Principal Smart Equity Fund938,70 (0,79)3,31 (7,96)(11,57)
  Reksadana Eastspring Investments Value Discovery1.025,38 (0,76)6,19 (13,64)(17,83)
  Reksadana Pratama Syariah949,89 (0,43)8,58 (10,32)(12,10)
  Reksadana Prospera  BUMN Growth Fund1.015,04 (0,57)5,34 0,00 0,00
  Reliance Dana Saham1.029,62 (0,94)4,88 0,00 0,00
  Rencana Cerdas12.949,09 (0,50)5,14 (4,83)(7,63)
  Sam Indonesian Equty Fund1.848,90 (1,07)5,88 (14,61)(15,45)
  Sam Sharia Equity Fund1.128,61 (0,74)5,85 (19,22)(19,22)
  Schroder 90 Plus Equity Fund1.814,63 (0,61)3,23 (7,95)(7,95)
  Schroder Dana Istimewa6.393,74 (0,53)3,98 (11,33)(12,22)
  Schroder Dana Prestasi32.650,48 (0,55)3,51 (6,93)(9,00)
  Schroder Dana Prestasi Dinamis1.368,41 (0,62)4,09 (9,45)(9,45)
  Schroder Dana Prestasi Plus27.464,60 (0,59)3,26 (5,86)(8,17)
  Schroder Dana Prestasi Prima1.079,11 (0,57)3,40 0,00 0,00
  Schroder Global Syariah Equity Fund1,0308 (0,24)3,23 0,00 0,00
  Schroder Indo Equity Fund2.104,68 (0,60)3,76 (8,04)(16,80)
  Simas Danamas Saham1.547,28 (0,62)3,74 (14,06)(14,06)
  Sucorinvest Equity Fund1.023,44 (0,44)4,65 (10,52)(12,29)
  Sucorinvest Saham Dinamis851,02 (0,85)8,36 0,00 0,00
  Sucorinvest Syariah Saham Dinamis (23/3)1.082,96 0,00 6,13 0,00 0,00
  Syailendra Equity Opportunity Fund3.028,79 (0,78)5,20 (13,00)(15,58)
  TRAM ASA Equity1.012,96 (0,59)3,43 (18,25)(19,89)
  TRAM Consumption Plus1.416,76 (0,57)3,02 (9,04)(10,86)
  TRAM Infrastructure Plus1.111,51 (0,42)5,55 (19,25)(20,86)
  TRIM Kapital8.231,01 (0,53)3,26 (14,94)(17,88)
  TRIM Kapital Plus2.683,19 (0,55)4,73 (23,15)(25,80)
  TRIM Syariah Saham1.555,15 (0,45)4,36 (9,62)(9,62)

   

   

  Lihat Juga  Selengkapnya
  Grafis

  Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

  PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.