Hasil Investasi Reksa Dana Saham (22/3)

Oleh :
 • Font:
 • Ukuran Font: - +
 • TEMPO/Eko Siswono Toyudho

  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

  TEMPO.CO, Jakarta -
  Reksa Dana Saham (22/3/2016)
  Reksa DanaNilaiHasil Investasi
   Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
  Aberdeen Indonesia Equity Fund1.678,12 (0,73)3,14 (15,84)(17,51)
  Archipelago Equity Growth1.340,44 (0,30)2,04 (9,95)(11,73)
  Ashmore Dana Ekuitas Nusantara1.261,57 (0,65)3,29 (5,95)(7,81)
  Ashmore Dana Progresif Nusantara1.351,08 (0,29)5,24 (8,32)(10,14)
  Ashmore Dana USD Equity Nusantara0,9995 (0,73)5,95 0,00 0,00
  AXA Maestrosaham1.152,87 (0,68)3,31 (8,17)(11,77)
  Bahana Dana Prima13.969,08 (0,45)3,44 (9,71)(12,38)
  Bahana Icon Syariah939,46 (0,55)3,80 (5,32)(8,10)
  Batavia Dana Saham50.574,54 (0,54)2,89 (7,79)(9,61)
  Batavia Dana Saham Optimal2.473,44 (0,43)3,25 (10,48)(14,00)
  Batavia Dana Saham Syariah1.817,97 (0,55)4,22 (9,53)(11,32)
  BNI-AM Dana Berkembang2.271,76 0,01 3,87 (10,96)(11,84)
  BNP Paribas  Infrastruktur Plus2.663,76 0,03 6,15 (16,95)(19,59)
  BNP Paribas Astro0,8897 (0,85)5,20 (9,72)(13,23)
  BNP Paribas Cakra Syariah USD0,9990 (0,01)(0,10)0,00 0,00
  BNP Paribas Ekuitas17.299,47 (0,65)2,59 (8,64)(12,19)
  BNP Paribas Inspira1.322,86 (0,61)3,49 (7,97)(11,58)
  BNP Paribas Maxi Saham1.732,77 (0,54)4,03 (5,52)(8,32)
  BNP Paribas Pesona24.473,86 (0,59)3,52 (6,94)(9,90)
  BNP Paribas Pesona Syariah2.358,95 (0,47)6,83 (9,74)(12,41)
  BNP Paribas Solaris1.905,82 (0,10)6,19 (16,59)(19,86)
  BNP Paribas Star1.312,37 (0,88)2,83 (12,00)(16,28)
  CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund870,56 (0,47)1,92 (17,48)(17,48)
  Cipta Syariah Equity2.084,90 0,19 5,46 (6,87)(9,61)
  Dana Ekuitas Andalan4.303,13 (0,36)3,38 (7,19)(18,11)
  Dana Ekuitas Prima4.319,16 (0,31)3,55 (9,15)(11,39)
  Dana Pratama Ekuitas8.765,20 (0,33)4,52 (7,60)(8,98)
  Danareksa Mawar8.452,93 (0,65)2,95 (7,35)(8,73)
  Danareksa Mawar Ekuitas Plus944,76 (0,74)2,68 0,00 0,00
  Danareksa Mawar Fokus101.374,46 (0,23)3,29 (13,35)(15,95)
  Danareksa Mawar Komoditas 10692,48 (0,65)3,26 (7,01)(9,80)
  Danareksa Mawar Konsumer 101.660,77 (0,64)2,54 (4,20)(7,07)
  Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis1.182,22 (0,62)2,88 (7,60)(9,43)
  Danareksa Syariah Saham945,50 (0,37)4,30 (10,04)(13,53)
  First State Dividend Yield Fund4.155,38 (0,62)3,40 (6,44)(10,11)
  First State Indoequity High Conviction Fund1.149,03 (0,52)2,89 (7,94)(11,55)
  First State Indoequity Opportunities Fund - USD0,9003 (0,74)6,42 (9,98)(13,51)
  First State IndoEquity Peka Fund1.689,85 (0,66)3,16 (8,02)(11,63)
  First State Indoequity Sectoral Fund5.222,71 (0,66)3,32 (9,39)(12,94)
  First State Indoequity Value Select Fund1.409,39 0,01 5,26 (14,19)(17,55)
  GAP Equity Focus Fund984,54 1,91 3,91 0,00 0,00
  GAP Equity Fund1.218,27 (0,56)0,00 0,00 0,00
  GAP Value Fund1.041,08 0,09 0,00 0,00 0,00
  HPAM Syariah Ekuitas929,67 (0,37)3,25 (11,24)(11,24)
  HPAM Ultima Ekuitas I1.918,52 1,02 1,91 (5,37)(5,37)
  I AM Equity Fund  946,31 0,35 7,31 (14,71)(15,98)
  Lautandhana Equity1.664,91 (0,38)4,82 (11,68)(12,99)
  Lautandhana Equity Plus1.004,02 0,50 1,74 0,00 0,00
  Lautandhana Equity Progresif1.044,44 (0,22)5,54 0,14 (1,34)
  Lautandhana Saham Lestari1.041,63 (0,30)4,53 0,00 0,00
  Lautandhana Saham Mahadi1.186,43 (0,24)6,13 0,00 0,00
  Lautandhana Saham Syariah993,88 (0,45)4,62 (13,16)(14,45)
  Lautandhana Value Fund1.159,89 0,56 5,05 0,00 0,00
  Mandiri Asa Sejahtera814,20 0,07 5,18 (21,55)(29,02)
  Mandiri Dynamic Equity908,53 0,11 4,12 (23,02)(24,54)
  Mandiri Investa Atraktif4.006,74 (0,57)3,21 (10,31)(11,32)
  Mandiri Investa Atraktif Syariah1.231,00 (0,32)4,66 (10,19)(12,19)
  Mandiri Investa Ekuitas Syariah1.136,56 (0,40)5,29 (11,22)(12,98)
  Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus1.193,80 (0,78)2,03 (6,02)(7,88)
  Mandiri Investa Equity Dynamo Factor1.164,34 (0,73)2,34 (9,79)(12,45)
  Mandiri Investa Equity Movement998,53 (0,71)2,50 (12,21)(13,95)
  Mandiri Investa UGM2.337,64 (0,75)2,73 (6,92)(8,99)
  Mandiri Saham Ataraktif1.230,99 (0,68)3,49 (8,74)(10,55)
  Manulife Dana Saham11.010,19 (0,47)3,85 (11,30)(14,78)
  Manulife Dana Saham Utama1.112,73 (0,47)4,05 0,00 0,00
  Manulife Greater Indonesia Fund1,0440 (0,32)8,20 (10,36)(13,87)
  Manulife Institutional Equity Fund1.149,62 (0,27)5,35 (9,84)(13,38)
  Manulife Saham Andalan1.765,98 (0,25)5,44 (11,21)(12,30)
  Manulife Saham SMC Plus798,39 0,22 7,34 (16,96)(20,22)
  Manulife Saham Strategi Unggulan939,07 (0,18)4,22 (11,73)(16,01)
  Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS1,0822 0,34 7,61 0,00 0,00
  Manulife Syariah Sektoral Amanah3.601,44 (0,20)5,82 (7,82)(9,20)
  Maybank GMT Dana Ekuitas3.092,17 (0,69)2,46 (8,34)(8,34)
  Mega Asset Maxima894,41 (0,12)5,46 (12,00)(16,27)
  MNC Dana Ekuitas3.487,60 (0,95)4,57 (9,88)(9,88)
  MNC Dana Syariah Ekuitas982,14 (0,44)5,12 (7,20)(7,20)
  Nikko Indonesia Equity Fund  1.248,03 (0,24)4,13 (7,45)(11,08)
  Nikko Saham Pembangunan Indonesia1.000,08 (0,01)0,02 0,00 0,00
  OSK Prime Equity Fund1.182,03 (0,23)5,02 (7,31)(10,94)
  OSO Syariah Equity Fund947,88 (0,36)4,34 (12,08)(12,08)
  Panin Dana Maksima66.294,39 (0,34)4,93 (12,13)(13,87)
  Panin Dana Prima2.972,59 (0,98)3,40 (14,19)(18,32)
  Panin Dana Syariah Saham1.092,87 (0,52)5,50 (10,45)(12,22)
  Panin Dana Teladan1.052,46 (0,97)3,07 0,00 0,00
  Panin Dana Ultima  1.038,25 (0,40)2,61 (7,47)(11,47)
  PG Saham Dinamis1.165,90 (0,79)8,04 0,00 0,00
  Pinnacle Strategic Equity Fund1.095,45 (0,33)5,14 0,00 0,00
  PNM Ekuitas Syariah1.344,24 (0,64)6,23 (19,02)(19,02)
  PNM Saham Agresif817,31 (0,15)6,64 (11,93)(15,78)
  Pratama Dana Investasi Saham870,98 (0,26)5,89 (4,23)(4,23)
  Pratama Dana Prestasi Saham1.102,47 (0,19)5,66 0,00 0,00
  Pratama Dana Prima Saham828,35 (0,28)5,39 (9,70)(9,70)
  Pratama Saham5.670,40 (0,29)5,59 (9,85)(11,64)
  Prospera Bijak776,66 (0,32)3,37 (3,94)(7,71)
  Prospera Dana Berkembang1.005,16 2,02 3,87 0,00 0,00
  RD  AXA Citradinamis4.557,02 (0,64)3,03 (9,55)(10,67)
  RD Avrist Equity - 'Amar Syariah927,43 (0,28)4,39 (12,28)(14,02)
  RD Avrist Equity - Cross Sectoral740,23 (0,39)3,44 (13,01)(14,73)
  RD CIMB-Principal Equity Aggressive3.023,25 (0,19)2,83 (14,36)(16,26)
  RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY1.445,13 (0,37)2,95 (17,43)(17,43)
  RD Cipta Beta Equity855,12 (0,32)2,67 (13,68)(13,68)
  RD Cipta GTWS Equity960,61 (0,12)4,34 (3,82)(3,82)
  RD Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis1.016,98 2,04 1,66 (14,48)(19,05)
  RD EMCO Growth Fund1.147,98 1,32 10,43 (10,86)(10,86)
  RD EMCO Mantap5.690,08 0,07 2,78 (15,37)(17,45)
  RD Grow-2-Prospera2.570,31 (0,03)5,88 (2,38)(6,23)
  RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis1.029,03 0,15 5,34 (24,50)(26,00)
  RD Maybank Syariah Equity Fund1.106,36 (0,58)4,72 0,00 0,00
  RD Mega Asset Greater Infrastructure1.202,82 (0,36)3,41 (13,16)(17,38)
  RD Mega Dana Capital Growth984,77 (0,18)4,50 (3,09)(7,79)
  RD Millenium Berkembang816,78 2,96 2,07 (19,95)(19,95)
  RD Millenium Equity2.626,77 2,77 3,15 (15,55)(15,55)
  RD Narada Saham Indonesia1.109,85 (0,33)2,10 (9,78)(12,43)
  RD Pratama Dana Dinamis Saham986,37 (0,27)5,63 0,00 0,00
  RD Pratama Dana Maksimum Saham904,29 (0,29)5,42 0,00 0,00
  RD Pratama Equity2.143,68 (0,33)5,59 (8,33)(9,69)
  RD Pratama Investa Mandiri Saham793,31 (0,20)5,80 0,00 0,00
  RD Premier Ekuitas Makro Plus1.053,46 (0,40)3,52 (11,06)(12,82)
  RD Quant Investa Saham890,09 (0,16)4,43 (11,38)(11,38)
  RD RHB OSK Alpha Sector Rotation1.503,52 (0,25)4,77 (7,30)(10,93)
  Rd Saham Eastspring Investment Alpha Navigator1.176,50 (0,43)3,63 (17,39)(19,42)
  RD Simas Saham Unggulan1.319,33 1,31 6,98 (10,67)(10,67)
  RD Sucorinvest Sharia Equity Fund1.005,52 (0,30)5,10 0,00 0,00
  RD Trimegah Bhakti Bangsa1.089,32 (0,78)2,86 0,00 0,00
  Reksa Dana Cipta Prima1.150,89 (0,15)4,64 0,00 0,00
  Reksa Dana Phillip Prime Equity820,84 2,07 1,18 0,00 0,00
  Reksa Dana Pratama Dana Optimum Saham870,80 (0,66)3,59 (11,37)(13,12)
  Reksa Dana Simas Saham Bertumbuh1.088,50 (0,57)4,32 0,00 0,00
  Reksadana AAA Enhanced Strategy Fund1.071,08 (0,22)6,26 (11,40)(14,03)
  Reksadana Bahana Primavera 991.014,97 (0,54)3,24 (7,45)(8,38)
  Reksadana Bahana Trailblazer Fund896,84 (0,40)3,70 (13,69)(16,66)
  Reksadana CIMB Principal Smart Equity Fund950,14 (0,51)3,21 (7,49)(11,12)
  Reksadana Eastspring Investments Value Discovery1.031,62 (0,29)5,00 (13,63)(17,82)
  Reksadana Pratama Syariah954,87 (0,41)6,52 (10,38)(12,16)
  Reksadana Prospera  BUMN Growth Fund1.025,17 (0,25)5,91 0,00 0,00
  Reliance Dana Saham1.038,82 (0,13)3,70 0,00 0,00
  Rencana Cerdas13.012,88 (0,00)4,67 (4,35)(7,16)
  Sam Indonesian Equty Fund1.872,44 (0,27)5,58 (13,90)(14,75)
  Sam Sharia Equity Fund1.142,35 (0,14)3,80 (19,06)(19,06)
  Schroder 90 Plus Equity Fund1.834,15 (0,75)3,43 (6,51)(6,51)
  Schroder Dana Istimewa6.447,20 (0,70)3,81 (10,59)(11,48)
  Schroder Dana Prestasi32.966,60 (0,80)3,39 (5,89)(7,98)
  Schroder Dana Prestasi Dinamis1.381,20 (0,68)3,68 (8,42)(8,42)
  Schroder Dana Prestasi Plus27.752,75 (0,72)3,43 (4,43)(6,77)
  Schroder Dana Prestasi Prima1.089,82 (0,76)3,36 0,00 0,00
  Schroder Global Syariah Equity Fund1,0347 0,04 0,00 0,00 0,00
  Schroder Indo Equity Fund2.124,59 (0,76)3,57 (7,05)(15,90)
  Simas Danamas Saham1.559,95 (0,21)3,28 (13,95)(13,95)
  Sucorinvest Equity Fund1.033,97 (0,10)4,50 (10,15)(11,93)
  Sucorinvest Saham Dinamis860,13 (0,16)8,80 0,00 0,00
  Sucorinvest Syariah Saham Dinamis1.086,92 (0,49)7,52 0,00 0,00
  Syailendra Equity Opportunity Fund3.063,87 (0,46)4,78 (12,41)(15,02)
  TRAM ASA Equity1.021,57 (0,61)2,64 (17,77)(19,41)
  TRAM Consumption Plus1.429,25 (0,56)2,41 (8,45)(10,28)
  TRAM Infrastructure Plus1.121,29 (0,02)4,41 (18,91)(20,53)
  TRIM Kapital8.298,53 (0,58)2,66 (14,49)(17,44)
  TRIM Kapital Plus2.704,18 (0,20)3,88 (23,00)(25,65)
  TRIM Syariah Saham1.577,09 (0,48)4,38 (9,00)(9,00)

   

   

  Lihat Juga  Selengkapnya
  Grafis

  Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

  PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.